Запис #19 "Активація бібліотеки GII в YII-2"

Додано: 2016-02-06 15:06:30 'admin

Актуально для версії Yii-2.0.6:

В файлі /web/index.php значення константи YII_ENV повинно бути "dev". Тобто працює тільки в режимі розробки.

defined('YII_ENV') or define('YII_ENV', 'dev');

В файлі конфігурації /config/web.php у розділі gii додається строка із дозволеними IP адресами, для доступу до інтерфейсу бібліотеки. Інакше буде 403 помилка при спробі дістатись Gii інтерфейсу.

'allowedIPs' => ['127.0.0.1', '::1', '192.168.0.*'] // adjust this to your needs

В загальному секція gii у файлі /config/web.php повинна мати вигляд:

$config['modules']['gii'] = [
'class' => 'yii\gii\Module',
'allowedIPs' => ['127.0.0.1', '::1', '192.168.0.*'] // adjust this to your needs
];

В Yii2 в параметрах Gii порівняно із фреймворком першої версії є різниця у відсутності такого параметру як "password". При спробі закрити доступ до Gii паролем буде виникати помилка. Над вирішенням цього питання працюють тут - https://github.com/yiisoft/yii2/issues/7275

Коментарі: